Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4

WELKOM BIJ BC BROEKHIN


Bisschoppelijk College Broekhin is een katholieke school met een rijke traditie.
In oktober 1851 stichtte de toenmalige bisschop van Roermond, Monseigneur Paredis, het Bisschoppelijk College Roermond. Op 24 augustus 1970 werden wij gehuisvest op de huidige locatie en veranderde de naam van onze school in Bisschoppelijk College Broekhin. Dit schooljaar vieren wij dat onze school vijftig jaar bestaat!! Gedurende dit schooljaar zullen wij hier op allerlei manieren aandacht aan besteden!

Vanaf het allereerste begin had het aanbieden van goed, betekenisvol onderwijs onze prioriteit. Daarnaast willen wij bijdragen aan een brede, evenwichtige en positieve ontwikkeling van jongeren met aandacht voor normen en waarden. In onze snel veranderende samenleving willen wij onze leerlingen alle kansen en mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien, waar ook ter wereld.

Om deze reden bieden wij extra taalprogramma's aan. Hierdoor wordt de internationale toegang tot een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt vergemakkelijkt.

Onze kansklasformule geeft ons de gelegenheid tijdens het eerste jaar een nieuwe leerling eerst te laten wennen én te leren kennen. Pas als wij een goed beeld hebben van de talenten en interesses van leerlingen kunnen er goede keuzes gemaakt worden. Cijfers en toetsen zijn hierbij een middel en geen doel op zich. De ontwikkeling van onze leerling heeft te allen tijde onze prioriteit. Daarbij hoort maatwerk! 

Leerlingen en medewerkers brengen een aanzienlijk deel van hun tijd door op onze school. Behalve dat er hard gewerkt wordt, wordt er ook heel veel plezier gemaakt. Dit draagt bij aan de motivatie en aan het uiteindelijke resultaat. Daar zijn wij van overtuigd!

Het laatste nieuws

Jaaragenda

Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps