Ouderraad BC BroekhinOuderraad - Ouderpanel

Het schoolbestuur en de ouderraad vinden het belangrijk dat ouders meedenken over een veilige, sociale en kwalitatief goede school. Dit bevordert het leerklimaat en de ontwikkeling van onze kinderen. En daar maakt de ouderraad zich sterk voor.

Hoe doen we dat?
De ouderraad:

 • Richt zich op de schoolbrede onderwerpen en vraagstukken
 • Signaleert en adviseer aan de directie
 • Neemt deel aan de ouderpanelavonden
 • Is een platform waarmee directie overleg pleegt over:
  • het gevoerde en te voeren onderwijsbeleid
  • de kwaliteit van onderwijs
  • de financiën
 • De ouderraad heeft intensief contact met de directie, denkt mee en adviseert gevraagd en ongevraagd. Op die wijze oefent de ouderraad invloed uit op het schoolbeleid en de uitvoering hiervan.

  De ouderraad wordt bij voorkeur gevormd door ouders uit alle afdelingen van school. Ze staat in direct contact met de ouderpanels, de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en andere ondersteunende geledingen binnen de school.

  De huidige samenstelling betreft:

  Dagelijks bestuur:
  Dhr. M. van der Schoor, voorzitter
  Dhr. A. Berger, DB-lid
  Mevr. S. Haarmann, DB-lid
  Mevr. D. Hintzen, DB-lid

  Leden van de ouderraad:
  Mevr. Y. Dijk
  Mevr. N. Driessen
  Mevr. M. Keur
  Mevr. S. van der Kop
  Mevr. M. Koole
  Dhr. A. Otten
  Mevr. K. Wintermans

  Kortom, de ouderraad denkt mee, praat mee en adviseert. Ze vervult een brugfunctie en is actief betrokken

  Wil je meer weten over de ouderraad? Heb je interesse in deelname aan de ouderraad of wil je een keer een vergadering bijwonen om te kijken of dit ook iets voor jou is? Stuur dan een email naar ouderraad@mdw.broekhin.nl.  Documenten ouderraad  © BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |