Ouderraad BC BroekhinOuderraad "under construction"

De directie van BC Broekhin is in gespek met de ouderraad over de gewijzigde opzet van dit gremium.

De school heeft een nieuwe teamstructuur met ingang van schooljaar 2017-2018 en zal dan bestaan uit zes teams. De ouderraad is gevraagd om een voorstel in te dienen waarbij zij qua werkwijze aansluit bij deze nieuwe teamstructuur met als doel korte en snelle communicatielijnen te verwezenlijken.

Om deze reden is de ouderraad gevraagd te wachten met het benaderen van nieuwe ouders om zitting te nemen in de ouderraad. Het streven van de school en de ouderraad is om voor de eerste ouderavond in september de gewijzigde structuur inclusief de nieuwe werkwijze van de ouderraad aan u te presenteren.

Heeft u vragen of suggesties aan de ouderraad kunt u deze bereiken op het adres: ouderraad@mdw.broekhin.nl.

Wij beantwoorden uw vragen op korte termijn.
© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |