Ouderraad BC Broekhin

Meedenken en meepraten over de toekomst van je kind en zijn / haar school? Dat doe je bij de Ouderraad van BC Broekhin!

Op school vinden voortdurend veranderingen plaats. Kleine en grote veranderingen. Zo blijft de school van je kind aangesloten op de laatste ontwikkelingen. Maar welke invloed hebben deze veranderingen op je kind? Of op jou als ouder? En past dit in de toekomst die je voor je kind voor ogen heeft?

De ouderraad bespreekt de veranderingen en denkt mee over de uitvoer hiervan. Ze dient als klankbord voor het schoolbestuur. Bij veranderingen, maar ook bij dagelijkse schoolse onderwerpen. Het schoolbestuur en de ouderraad vinden het belangrijk dat ouders gevraagd en ongevraagd meedenken en adviseren over een veilige, sociale en kwalitatief goede school. Dit bevordert het leerklimaat en de ontwikkeling van onze kinderen. Hoe doen we dat?

De ouderraad:

  • Richt zich op de schoolbrede onderwerpen en vraagstukken
  • Is een platform waarmee directie overleg pleegt over o.a.: 
    • het gevoerde en te voeren onderwijsbeleid
    • de kwaliteit van onderwijs
    • de financiën

De ouderraad wordt bij voorkeur gevormd door ouders uit alle afdelingen van school. Ze staat in direct contact met de ouderpanels, de medezeggenschapsraad, het schoolbestuur en andere ondersteunende geledingen binnen de school.

Kortom, de ouderraad denkt mee, praat mee en adviseert. Ze vervult een brugfunctie en is actief betrokken.

De mening van ouders telt binnen BC Broekhin. Maak daar gebruik van en laat uw mening horen in de ouderraad!

De huidige samenstelling van de ouderraad:

Dagelijks bestuur:
Dhr. M. van der Schoor, voorzitter
Mevr. S. Haarmann, DB-lid
Mevr. D. Hintzen, DB-lid

Leden van de ouderraad:
Mevr. S. Bleecke
Mevr. Y. Dijk
Dhr. R. Frederiks
Mevr. M. Keur
Mevr. S. van der Kop
Mevr. M. Koole
Mevr. K. Wintermans

Wil je meer weten over de ouderraad? Heb je interesse in deelname aan de ouderraad of wil je een keer een vergadering bijwonen om te kijken of dit ook iets voor jou is? Stuur dan een email naar ouderraad@mdw.broekhin.nl.


Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps