OVERGANGSNORMEN VWO

Algemeen

 - Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.
 - Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.
 - Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan. 

Normen 2 atheneum

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 3 atheneum
13 78 80 82 84
3 atheneum met positief advies 13   77 79 81

Normen 2 gymnasium

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 3 gymnasium
15 90 92 94 96
3 gymnasium met positief advies 15   89 91 93

Normen 3 atheneum

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 4 atheneum
13 78 80 82 84
4 atheneum met positief advies 13   77 79 81

Normen 3 gymnasium

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 4 gymnasium
15 90 92 94 96
4 gymnasium met positief advies 15   89 91 93
Als een leerling is bevorderd naar vwo 4, wordt beoordeeld of het gekozen vakkenpakket aan de slaag- zakregeling voldoet (inclusief de kernvakkenregeling). Daarbij worden enkel de vakken meegeteld waarin de leerling Centraal Examen moet afleggen. Voor het vak bedrijfseconomie telt het cijfer voor economie.

Bij een onvoldoende in een gekozen vak bepaalt de docentenvergadering of de keuze voor dit vak en/of de profielkeuze doorgang kan vinden.

de slaag-zak regeling met betrekking tot de kernvakken en de profielvakken is:

Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers hoogstens één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Als het gaat om de overgang: bij een tweede 5 in deze drie vakken is een leerling een bespreekgeval.
Hij/zij is geslaagd bij alle eindcijfers 6 of hoger, of:
 • één 5 en de rest 6 of hoger, of:
 • één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0, of:
 • twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0.

 • Bijzondere normen:

  Voor bevordering naar het profiel Economie en Maatschappij geldt de volgende eis:

 • als wiskunde B wordt gekozen dan moet voor wiskunde het cijfer ten minste een 6,5 zijn of een positief advies van de vakdocent*.

 • Voor bevordering naar het profiel Natuur en Gezondheid gelden de volgende eisen:

  Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met aardrijkskunde en wiskunde A
 • ten minste een 6,5 voor het vak scheikunde of een positief advies van de vakdocent*.
 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

 • Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met aardrijkskunde en wiskunde B
 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.
 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

 • Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met natuurkunde en wiskunde B
 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.
 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

 • Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met natuurkunde en wiskunde A
 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.
 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

 • Voor bevordering naar het profiel Natuur en Techniek gelden de volgende aanvullende eis:

 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.


 • * Hiervoor geldt uitsluitend  het advies dat gegeven wordt in de overgangsvergadering.

  Keuze vrije deel en extra vak:
   
  Keuze examenvak (vrije deel)
  Een leerling mag een vak kiezen met een positief advies en een voldoende beoordeling in het voorgaande leerjaar. Is dit niet het geval dan dient er een andere keuze gemaakt te worden. 
   Extra vak  Een leerling mag dit vak kiezen met een positief advies of beoordeling van ten minste 6,0 in het voorgaande leerjaar. Tevens geldt dat een extra vak enkel gekozen mag worden als het roostertechnisch niet tot bezwaren leidt. De beslissing hierover zal genomen worden door de teamleider van de ontvangende afdeling.

  Normen 4 vwo

   

  Een leerling wordt bevorderd van 4 naar 5 vwo als:

 • Alle afgeronde voortgangscijfers aan het einde van het schooljaar 6 of hoger zijn, of

 • er 1 x 5 is behaald en de overige vakken een 6 of hoger, of

 • er 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 moet zijn.

 • Tevens mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende, tenminste een 5 worden behaald. Voor beide andere vakken moet dan minimaal een eindcijfer 6 zijn behaald.

 • Bij de overgang van 4 vwo naar 5 vwo worden de vakken CKV, maatschappijleer, algemene wetenschappen en levensbeschouwing volgens de regels van het combinatiecijfer gemiddeld. De vakken worden op hele cijfers afgerond. Vervolgens worden deze cijfers gemiddeld in een combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer maakt als voortgangscijfer onderdeel uit van de bevorderingsnorm.

 • Het vak LO valt onder de voorwaardelijke vakken en moet met "goed" (g) of "voldoende" (v) beoordeeld zijn om in aanmerking te komen voor bevordering. Bij een "onvoldoende" (o) is de leerling een bespreekgeval. Het voortgangscijfer voor het vak LO telt niet mee in de bevorderingsnorm.

   

 •  

  Normen 5 vwo

   

  Een leerling wordt bevorderd van 5 naar 6 vwo als:

 • Alle afgeronde voortgangscijfers aan het einde van het schooljaar 6 of hoger zijn, of

 • er 1 x 5 is behaald en de overige vakken een 6 of hoger, of

 • er 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 moet zijn.

 • Tevens mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende, tenminste een 5 worden behaald. Voor beide andere vakken moet dan minimaal een eindcijfer 6 zijn behaald.

 • Bij de overgang van 5 vwo naar 6 vwo worden de vakken CKV, maatschappijleer, algemene wetenschappen en levensbeschouwing volgens de regels van het combinatiecijfer gemiddeld. De vakken worden op hele cijfers afgerond. Vervolgens worden deze cijfers gemiddeld in een combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer maakt als voortgangscijfer onderdeel uit van de bevorderingsnorm.

 • Het vak LO valt onder de voorwaardelijke vakken en moet met "goed" (g) of "voldoende" (v) beoordeeld zijn om in aanmerking te komen voor bevordering. Bij een "onvoldoende" (o) is de leerling een bespreekgeval. Het voortgangscijfer voor het vak LO telt niet mee in de bevorderingsnorm.
 • Normen 6 vwo

  Slaag-zak regeling

   

  • Een leerling is geslaagd als het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen minstens 5,50 is. Is dit niet het geval, dan is de kandidaat afgewezen (gezakt; ook bij 5,49!).
  • Vervolgens geldt dat een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij deze eindcijfers hoogstens één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
  • Hij/zij is geslaagd bij alle eindcijfers 6 of hoger of:
   • één 5 en de rest 6 of hoger, of:
   • één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0, of:
   • geslaagd bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0.
   • Daarnaast moet er voldaan worden aan de voorwaarde dat lo beoordeeld is als voldoende of goed

   

 •  

  Normen TTO-stroom

  Tot de TTO-stroom worden alleen leerlingen toegelaten met een VWO-advies van de basisschool. Bij een afwijkend advies zal de toelatingscommissie overleggen met de basisschool en tot een uitspraak komen. Tegen de uitspraak van de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk.

  Op het einde van de derde klas ontvangen alleen die leerlingen een TTO juniorcertificaat die én aan de overgangsnorm voor 4 VWO voldoen én een voldoende hebben voor het vak Engels.  Het TTO juniorcertificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (vierde leerjaar). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion.
  Alleen met een voldoende voor beide vakken wordt de leerling toegelaten tot de IB-opleiding in het vijfde en zesde leerjaar op het VWO. Bij goed resultaat ontvangt de leerling naast zijn normale Atheneum- of Gymnasiumdiploma het internationaal erkende IB-certificaa

  Contactgegevens

  Bob Boumanstraat 30-32
  6042 EH Roermond
  Telefoon: 0475 - 346666
  E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

  Social media
  website is gerealiseerd door CollegeWapps