Vwo

Het atheneum en gymnasium vormen het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) en zijn de directe voorbereiding op een studie aan een universiteit. Beide richtingen nemen na het brugjaar nog vijf studiejaren in beslag. Bij de overgang van het derde naar het vierde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel dat gericht is op bepaalde doorstroommogelijkheden in het hbo en in het wo.
Ieder profiel bestaat uit:

  • een verplicht gemeenschappelijk deel
  • een profieldeel, te kiezen uit:
    Cultuur & Maatschappij
    Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek
  • een aanvullend vrij deel, waarin één vak moet/kan worden gekozen.

Overzicht Gymnasium tweede fase.
Gemeenschappelijk deel:
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Culturele en kunstzinnige vorming (CKV), Algemene Natuurwetenschappen (ANW)
Lichamelijke Opvoeding, Levensbeschouwing, Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 
Cultuur & Maatschappij  Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek
Latijn of Grieks Latijn of Grieks Latijn of Grieks Latijn of Grieks
Geschiedenis Geschiedenis Biologie  Natuurkunde
Wiskunde A of 
Wiskunde C
Economie Scheikunde Scheikunde
Aardrijkskunde of
economie
Wiskunde A of
Wiskunde B 
Wiskunde A of 
Wiskunde B
Wiskunde B

Een kunstvak of 
een klassieke taal of
een moderne vreemde taal

Bedrijfseconomie
of Aardrijkskunde 
of een moderne vreemde taal 
Natuurkunde of
Aardrijkskunde 
Wiskunde D
of Biologie
   Keuze-examenvak: 1 vak te kiezen uit profielvakken  
   Profielwerkstuk  
  Geheel vrij deel:
IB English A1 Higer Level of Standard Level (voor tto-leerlingen)
Extra examenvak
 
     

Overzicht Atheneum tweede fase.

Gemeenschappelijk deel:
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Culturele en kunstzinnige vorming (CKV), Algemene Natuurwetenschappen (ANW)
Lichamelijke Opvoeding, Levensbeschouwing, Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 
Cultuur & Maatschappij  Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek
Frans of Duits Frans of Duits Frans of Duits Frans of Duits
Geschiedenis Geschiedenis Biologie  Natuurkunde
Wiskunde A of 
Wiskunde C
Economie Scheikunde Scheikunde
Aardrijkskunde of
economie
Wiskunde A of
Wiskunde B 
Wiskunde A of 
Wiskunde B
Wiskunde B
Een kunstvak of 
een taal
Bedrijfseconomie
of Aardrijkskunde 
of een taal 
Natuurkunde of
Aardrijkskunde 
Wiskunde D
of Biologie
   Keuze-examenvak: 1 vak te kiezen uit profielvakken  
   Profielwerkstuk  
  Geheel vrij deel:
IB English A2 Higer Level (voor tto-leerlingen)
Extra examenvak
 
     

Contactgegevens

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond
Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media
website is gerealiseerd door CollegeWapps