Ouders

We hechten veel waarde aan een stevige band tussen ouders en school. Samen voeden we het kind op en daarom willen we nadrukkelijk proberen naast en niet tegenover ouders te staan.
De klassenleraar gaat dan ook op ouderbezoek bij al de leerlingen uit zijn klas. Op die manier maakt hij kennis met de ouders, de eventuele broers en zusjes, met de plaats van het kind in het gezin en zijn relatie met de leerling wordt er door geïntensiveerd.
Ouders worden ook betrokken bij de kinderbespreking. Sommige leerlingen zijn wat je noemt beslist een uitdaging voor het lerarencollege en met behulp van onze antroposofische schoolarts buigen we ons elk schooljaar -tijdens onze wekelijkse pedagogische bijeenkomsten- over enkele leerlingen, die baat hebben bij extra aandacht. De ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan die bijeenkomsten - twee keer een uur op donderdagmiddag - en zijn vanzelfsprekend volwaardige gesprekspartners in die discussie. 

Elke maand verschijnt er voor de ouders het Vrijeschoolparool, een digitale krant met informatieve artikelen over de achtergronden van het vrijeschool onderwijs, met beschrijvingen van de lespraktijk en met werk van de leerlingen.
Ook bestaat er een cursus voor ouders over thema’s die met opvoeding te maken hebben. De organisatie ervan ligt in handen van onze vrije school en de bijeenkom-sten worden verzorgd door onder andere Aernout Henny, Anne Balliël en Marcel Seelen.
Elke klas kent twee contactouders, die de klassenleraar met raad en daad terzijde willen staan. Ze helpen bijvoorbeeld met het organiseren van de werkweek.

Een jonge school heeft baat bij enthousiaste contactouders en veel initiatieven kun-nen alleen door hen worden ontplooid. Zoals bijvoorbeeld een Adventsmarkt, een voordrachtencyclus, een Nieuwjaarsborrel of een wandeling.

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |