Onderwijspolitiek
In de vrijeschoolbeweging leeft de opvatting dat het ongewenst is om voor een sector als onderwijs van buitenaf gedetailleerd te formuleren wat er moet worden onderwezen. De politiek schrijft nogal eens wat voor – het nieuwe leren – en het vrijeschoolonderwijs staat kritisch tegenover deze modieuze onderwijsvernieuwingen, die eerst met veel bombarie worden ingevoerd, om daarna weer snel ter ziele te gaan.

De vrijeschool neemt de ruimte om kritisch en onafhankelijk de onderwijsontwikkelingen te volgen. Waar nodig, zoals ooit bij de verplichte basisvorming, wordt er op hoog niveau onderhandeld, om tegendraads te mogen zijn. Hoe dwingend richtlijnen ook zijn, er is altijd onderhandelingsruimte, zo blijkt keer op keer. 

De vrijeschool gelooft in leraren met een professionele verantwoordelijkheid, een persoonlijke eigenwijsheid, met een kritisch en zelfstandig vermogen die verhinderen om zonder slag of stoot in te stemmen met besluiten die door anderen zijn genomen en waarvan hij het beloofde nut en de gepropageerde weldadige effecten niet ge-looft. 
Minister en parlement zijn al jaren vooral gericht op uniformering, standaardisering en disciplinering. Vanzelfsprekend staan de vrije scholen hierin niet alleen. Ook de politiek zelf maakt kritische kanttekeningen bij alle onderwijsvernieuwingen, zoals de parlementaire commissie Deijsselbloem in 2008 en keert zich tegen een overheid die zich met alle aspecten van het onderwijs bemoeit. 
We kennen in Nederland vrijheid van onderwijs, die grondwettelijk is verankerd. Door de politieke ideologie dat onderwijs zich moet richten op vakken die economisch nut hebben, waarmee de leerling optimaal wordt voorbereid op vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt, is verarming van het onderwijs het gevolg. De vrijeschool is een alternatief, is andersoortig, vormt een tegenkracht, wil vernieuwen en keert zich bewust tegen de politieke ideologie die leidt tot het economiseren van het onderwijs. 
We zijn een vrije school.

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |