Heterogene groepen en leerstof
De vrije school kiest voor heterogene groepen om leerlingen zo lang mogelijk een kans te geven. In de 7e en 8e klas zitten vmbo-t, havo- en vwo- leerlingen bij elkaar in de klas. We geloven in talent dat zich ontwikkelt in de loop van jaren, de school als kweekvijver, niet een sjoelbak waarin je al direct in een vakje terecht komt en daar niet meer uit raakt.

Naast alle voordelen die aantoonbaar optreden in het sociale leven van de groep, is het ook zo dat bij heterogeniteit de leerprestaties omhoog gaan. In het Nederlandse onderwijssysteem wordt vroeg gesorteerd. Kinderen van amper 12 jaar worden verdeeld over verschillende niveaus. Weinig andere Europese landen achten dat verstandig.

Leerstof

In de didactische driehoek van leraar, leerling en leerstof kent de vrije school belang aan een pedagogische relatie tussen leraar en leerling. Voor een kind dat in de puberteit komt, en daardoor veel zekerheden verliest, doet zo’n hechte verbinding goed.

Verbinding is van betekenis voor de sociale ontwikkeling van het kind, maar is daarnaast ook van belang voor de manier waarop het kennis verwerft. Het vrijeschoolonderwijs richt zich op het betekenis geven aan kennis. Het gaat dus om veel meer dan om het overdragen van abstracte kennis. Kennis stamp je er niet zomaar in voor de zoveelste toets. Kennis wordt pas van belang als het de beleving van de leerling raakt en een verbinding wordt gemaakt met de wereld om hem heen. De vrijeschool wil het leerplan personaliseren. 

In het vrijeschoolonderwijs richten we ons op het leerproces, en minder op het product. We werken dan ook met een portfolio, met een map waarin de leerling verzamelt waarop hij trots is, waarbij de klassenleraar het leerproces beschrijft in woorden, elke drie weken opnieuw. Er is dus in de eerste jaren geen sprake van een rap-port met cijfers tot achter de komma. Wie in ontwikkeling gelooft, laat een leerling ook niet zitten. In onze ogen is dat zinloos. Wel is het zo dat we ervoor kiezen de Havo opleiding 6 jaar te laten duren, zodat er bijvoorbeeld genoeg tijd over blijft voor de kunstzinnige vakken.

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |