Vmbo-leerling van de 21ste eeuw

Het vmbo-t op BC Broekhin is een vmbo met een echte plús! Alle leerlingen doen in zeven vakken (in plaats van zes) examen en we zijn er trots op dat vele leerlingen de weg vinden naar een succesvolle mbo-opleiding of naar het havo. BC Broekhin is een echte koploper in het ontwikkelen van de zogenaamde nieuwe leerweg. Het praktijkvak ‘Techniek & Toepassing’ (T&T) is al jaren van vaste waarde in het programma. Er zijn projecten waarbij onze leerlingen echt worden uitgedaagd in onze ateliers. Ook kunnen de leerlingen nu al in het derde jaar kiezen voor het nieuwe praktijkvak Economie & Ondernemen (E&O). Om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst zullen we in schooljaar 2021-2022 nog een derde praktijkvak aanbieden, namelijk Zorg & Welzijn (Z&W). De ontwikkelingen hiervoor zijn in volle gang. 

Natuurlijk blijft ook doorstroom naar het havo mogelijk. We willen leerlingen in een vroeg stadium voorbereiden op hun toekomst en zetten stevig in op beeldvorming en bewustwording. Vanaf de brugklas wordt er daarom ingezoomd op de te volgen route naar het havo of het mbo niveau 4. Al een aantal jaren is het daarnaast mogelijk om in leerjaar drie te kiezen voor 'de ondernemersroute'. De leerlingen krijgen dan een verrijkend programma waarbij de leerlingen zeer uitgebreid kennismaken met de vaardigheden van de toekomst (21st century skills). Wij doen dit in samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo. Het gaat hierbij om modules over duurzaamheid, loopbaanoriëntatie en het vak T&T waarbij ondernemende vaardigheden een belangrijke rol spelen.  

We zijn met volle vaart de 21e eeuw binnengestormd. Innovatieve vaardigheden, sociale vaardigheden en organisatorische vaardigheden zijn belangrijke competenties voor mensen op de arbeidsmarkt. Vakkennis blijft van belang, maar moet worden aangevuld met andere belangrijke vaardigheden.

Hoe doen we dat in het vmbo?

We bereiden leerlingen voor op een toekomst die we niet kennen. Levenslange loopbaanoriëntatie en aanpassingsvermogen zijn belangrijk evenals samenwerken, problemen oplossen, zelfstandigheid en digitale vaardigheden. BC Broekhin werkt daarom aan meer persoonlijk leren, meer maatwerk en meer gebruik van ICT.

Motivatie leerlingen

Hoe dagen we kinderen uit tot meer ondernemend, kritisch denkend en creatief gedrag? Wat is ‘de vmbo-leerling van de 21e eeuw’ en hoe gaan we daarmee om in het vmbo op BC Broekhin?

Vmbo-t+

Het vmbo-t op BC Broekhin is een vmbo-t+. Die plus staat voor de extra kansen die wij bieden. Het sluit goed bij het Havo omdat de leerlingen examen doen in 7 vakken in plaats van 6, zoals bij veel andere vmbo-t opleidingen. Daardoor houdt de leerling een brede keuzemogelijkheid als hij kiest voor een mbo opleiding niveau 4. BC broekhin zet ook sterk in op de taalvaardigheid. We bieden voor elke leerling naast de reguliere taallessen, internationaal erkende examens in Engels (Anglia) en Duits (Goethe).

De ondernemersroute

Vanaf leerjaar 2016-2017 is het mogelijk om in leerjaar drie te kiezen voor “de ondernemersroute”. De leerlingen krijgen dan een programma waarbij die hen laat kennismaken met de vaardigheden van de toekomst. Wij doen dit in samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo. Het gaat hierbij om modules over duurzaamheid, loopbaan oriëntatie (stage, gastlessen, bedrijfsbezoeken) en het vak Design en Innovation (ICT, webdesign, photoshop, 3d-printen, mechatronica). Deze modules worden gecombineerd met modules die te maken hebben met ondernemen. Het gaat daarbij om transport & logistiek, megatronica, mediavormgeving en bedrijfsadministratie. Doordat we een grensregio zijn en zoveel mogelijk kansen willen benutten krijgt het vak Duits een prominente plek in de ondernemersroute. Er worden praktijk-economie lessen gegeven in de Duitse taal.

Werken aan kansen voor de toekomst

De maatschappij van de toekomst vraagt om mensen die kritisch denken, doorzettingsvermogen tonen, goed communiceren, creatief zijn, probleemoplossend vermogen ontwikkelen, zelfstandig zijn en initiatief tonen. Voor de leerling die actief wil werken aan zijn toekomstkansen heeft BC Broekhin de ondernemersroute. Heeft u vragen over ons vmbo en de ondernemersroute, neem dan gerust contact op met de heer Thoolen, teamleider. 2, 3 en 4 vmbo-t+, tel 0475-346666.

Verplichte vakken bij alle profielen:
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding

Techniek

Zorg en welzijn

Economie

Groen

Ondernemersroute


Wi
NaSk1


Bi
Gs of Ak of Wi


Ec
Du of Wi


Wi
NaSk1 of Bi

Module Mechatronica (Di, Wi en NaSk1)
Module Transport & Logistiek (Ec en Du)
Module Bedrijfsadministratie (Ec en Du)
Module Mediavormgeving (Di, Te of Ha)

Vrije deel
3 vakken

Du
Gs
Ak
-
-
NaSk2
Bi
Ec
Te/Ha
Di

Vrije deel
3 vakken

Du
Gs
Ak
Wi
NaSk1*
NaSk2 
-
Ec
Te/Ha
Di

Vrije deel
3 vakken

Du
Gs
Ak
Wi
NaSk1*
NaSk2 
Bi
-
Te/Ha
Di

Vrije deel
3 vakken

Du
Gs
Ak
-
NaSk1
NaSk2
Bi
Ec
Te/Ha
Di

Vrije deel
Vul aan tot 5 vakken

Du
Gs
Ak
Wi
NaSk1*
NaSk2 
Bi
Ec
Te/Ha
Di

*NaSk1 in het 4e leerljaar alleen mogelijk als Wi in het pakket zit.
*De combinatie Te en Ha is niet toegestaan.

Contactgegevens

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond
Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media
website is gerealiseerd door CollegeWapps