OVERGANGSNORMEN VMBO

Algemeen

 - Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.
 - Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.
 - Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan. 

Normen 2 vmbo-t-plus

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
 
 0  1  2  3*
Toelatingsmogelijkheid tot 3 vmbo
14 84 84 85 86


KERNVAKREGELING

Om toegelaten te worden tot een afdeling in het derde leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoen aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling.

Invoering van deze kernvakkenregeling op 2 vmbo betekent dat, naast de huidige bevorderingsnorm, waarbij leerlingen die drie onvoldoendes voor kernvakken op het einde van het schooljaar hebben, niet toegelaten worden tot 3 vmbo.
Leerlingen die toegelaten worden tot 3 vmbo, mogen hooguit twee onvoldoendes halen voor kernvakken, waarbij de cijfers niet lager zijn dan 5,0.

* Bij 3 onvoldoendes en minimaal 86 punten beslist de vergadering.
Bijzondere norm: in het gekozen vakkenpakket (6 vakken uit een groep van 9: Du - Gs - Ak - Wi - Nask1 - Nask2 - Bi - Ec - Bd) zijn twee cijfers 5 toegestaan. Eén cijfer 4 is niet toegestaan. 

Normen 3 vmbo-t-plus

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3  4
Toelatingsmogelijkheid tot 4 vmbo
10 60 60 60 60 62
Toelatingsmogelijkheid tot 4 vmbo  11 66 66 66 66 68

 

Bijzondere norm:

  • In het vakkenpakket is één 5 toegestaan.
  • In het vakkenpakket zijn twee vijven toegestaan mits het totaal aantal cijfers van de vakken in het vakkenpakket 41 of meer bedraagt.
  • In het vakkenpakket is een 4 bij Nederlands of Engels toegestaan mits het totaal aantal cijfers voor de vakken in het vakkenpakket 42 of meer bedraagt.
  • De combinatie van één 5 en één 4 is niet toegestaan.

 


Contactgegevens

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond
Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media
website is gerealiseerd door CollegeWapps