Ondernemersroute

Create your own employee

Met de Ondernemersroute introduceert BC Broekhin te Roermond een geheel nieuwe leerroute die de kloof tussen onderwijs en het regionale bedrijfsleven verkleint. Maar al te vaak blijkt dat er bedrijven zijn, op zoek naar werknemers met specifieke vaardigheden. Werkplekken blijven onbezet omdat er geen match gevonden wordt. Samen met onze partners Gilde Opleidingen en Keyport 2020 slaan wij een brug tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
Vanaf leerjaar 2016-2017 is het mogelijk om op BC Broekhin in leerjaar 3 op het vmbo-T+ te kiezen voor "de ondernemersroute". Leerlingen die hiervoor kiezen krijgen dan een lesprogramma dat inzet op de ontwikkeling van de juiste competenties/vaardigheden die nodig zijn om in de toekomst een waardevolle bijdrage te kunnen leveren in het bedrijfsleven. Doordat we een grensregio zijn en zoveel mogelijk kansen willen benutten krijgt het vak Duits een prominente plek in de ondernemersroute. Leerlingen die kiezen voor de Ondernemersroute krijgen lessen waarin het voornamelijk gaat over:

  • Loopbaanoriëntatie (stage, gastlessen die door bedrijven gegeven worden, bedrijfsbezoeken);
  • Design & Innovation (Robotica, ICT, Webdesign, Photoshop, 3d-printen);
  • Logistiek;
  • Economie Breed.

 

De leerling ontwerpt een product, verzamelt en verwerkt gegevens in een programma en maakt dan de materiaalkeuze, met aandacht voor de duurzaamheid. Vervolgens bereidt hij/zij de productie voor, plant de inzet van mensen en middelen en begeleidt het productieproces. Daarnaast maakt de leerling ook de kostenberekeningen en voert hij/zij kwaliteitscontroles uit.
Tijdens het derde leerjaar maken onze leerlingen een keuze uit een van de vier modules. Het gaat hierbij om logistiek, mechatronica, mediavormgeving of bedrijfsadministratie.

In het vierde leerjaar volgen de leerlingen 1 dag per week lessen op mbo-niveau4 bij Gilde-Opleidingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat leerlingen die kiezen voor mechatronica extra lessen krijgen bij Gilde-Opleidingen. Hierdoor wordt de overgang van vmboT+ naar mbo vergemakkelijkt en is er sprake van een doorlopende leerlijn. Leerlingen kiezen bewuster en zijn daardoor gemotiveerder en goed voorbereid op te toekomst.

Voor meer informatie over de Ondernemersroute kunt u terecht bij de teamleider de heer G. Thoolen.

Contactgegevens

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond
Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media
website is gerealiseerd door CollegeWapps