Schoolplan 2017-2021

Ik wil u van harte uitnodigen om kennis te nemen van onze missie, visie en de koers die de school de komende jaren wil gaan varen op de beleidsgebieden onderwijs, personeel, kwaliteit en bedrijfsvoering. Onze school staat de komende jaren voor een aantal strategische vraagstukken. Hoe wij deze vraagstukken gaan benaderen is uitgewerkt in dit schoolplan.

Wij gaan op zoek naar concrete uitwerkingen, mede op basis van antwoorden op pedagogische, onderwijskundige, organisatorische en maatschappelijke vragen.

Vragen waarop geen pasklare antwoorden te geven zijn. Samen gaan wij uitzoeken wat bij onze school en onze leerlingen past. Zo leren wij van, en met elkaar. Dit schoolplan zien wij als richtinggevend voor het toekomstige beleid van onze school. Het vormt ons kompas, fungeert als inspiratiebron en motor voor de schoolontwikkeling. Wij beschouwen het schoolplan als een ontwikkeldocument om het onderwijs op Broekhin waarde(n)vol te kunnen laten zijn, en worden.


Marc Demandt, directeur.


Klik op de link voor de tekst: SCHOOLPLAN 2017-2021

Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps