Passend Onderwijs
Passend Onderwijs staat voor een passend onderwijsaanbod waarbij er voor elke leerling mogelijkheden zijn om zijn/haar talent optimaal te ontwikkelen. 

Op de site van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden Limburg kunnen professionals, ouders en geïnteresseerden meer lezen over wet- en regelgeving omtrent de Wet Passend Onderwijs en hoe e.e.a. in deze regio door de samenwerkende scholen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is georganiseerd.  Scholen bieden ondersteuning aan leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben. De soort ondersteuning die geboden wordt verschilt van school tot school In het ondersteuningsplan van onze school kunt u lezen welke ondersteuning wij leerlingen kunnen bieden.

Leden ondersteuningsplanraad

Dhr. W. Schreurs (Aloysiusstichting) Personeel - voorzitter
Dhr. J. Graus (SOML) Personeel
Mw. H. Janssen (Cita Verde) Ouder
Mw. M. Greefhorst (Berkenschutse) Personeel
Dhr. G. Haagmans (SOML) Personeel
Mw. J.. Gubbels-Vaessen (de Wijnberg) Personeel
Mw. L. Verijdt-Beckers ( St. Buitengewoon, St. Kindante, St. Adelante) Personeel, ouder, ouder
Mw. P. Scheffer (toehoorder St. Buitengewoon)
Mw. Drs. H. Verhagen( St. Praktijkonderwijs Roermond e.o.) Personeel (toehoorder) -secretaris
Mw. R. Bex-Peeters (SOML) OuderMw. M. Beckers (Herman Broerenschool) Personeel Er zijn 3 vacatures voor ouderleden. (2 SOML, 1 Praktijkonderwijs)

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |