Overgangsnormen kansklassen

Algemeen

 - Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.
 - Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.
 - Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan. 

Bevordering kansklas eerste leerjaar 

Om toegelaten te worden tot een afdeling in het tweede leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling (zie tabel) én er is een positief advies voor toelating tot die afdeling nodig van de meerderheid van de vakdocenten. Dit advies is gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling, passend bij een kansrijke schoolcarrière.

Normen kansklas T+/H

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 vmbo
12 72 73 74 75
Toelatingsmogelijkheid tot 2 havo 12 88 90 92 94

Normen kansklas H/V

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 havo
12 72 73 74 75
Toelatingsmogelijkheid tot 2 vwo 12 88 90 92 94

 

Normen kansklas Nederlandstalig gymnasium

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 gymnasium, Nederlandstalig
14 102 104 106 108

Normen kansklas TTO

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 TTO
12 82 84 86 88

Normen kansklas TTO gymnasium

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 TTO gymnasium
14 95 97 99 101

Daarnaast de volgende eisen voor toelating tot TTO 2:
EIO moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed.
UoE bij de vakken ak-gs-wi-bi-en-te-ha-mu-lb-lo moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed.


Normen TTO-stroom

Tot de TTO-stroom worden alleen leerlingen toegelaten met een VWO-advies van de basisschool. Bij een afwijkend advies zal de toelatingscommissie overleggen met de basisschool en tot een uitspraak komen. Tegen de uitspraak van de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk. 

Op het einde van de derde klas ontvangen alleen die leerlingen een TTO juniorcertificaat die én aan de overgangsnorm voor 4 VWO voldoen én een voldoende hebben voor het vak Engels. Het TTO juniorcertificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (vierde leerjaar). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion. Alleen met een voldoende voor beide vakken wordt de leerling toegelaten tot de IB-opleiding in het vijfde en zesde leerjaar op het VWO. Bij goed resultaat ontvangt de leerling naast zijn normale Atheneum- of Gymnasiumdiploma het internationaal erkende IB-certificaat.

Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps