Overgangsnormen kansklassen

Algemeen

 - Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.
 - Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.
 - Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan. 

Bevordering kansklas eerste leerjaar 

Om toegelaten te worden tot een afdeling in het tweede leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoet men aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling. Bovendien er is een positief advies voor toelating nodig van de meerderheid van de vakdocenten. Dit advies is gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling, passend bij een kansrijke schoolcarrière.


Normen kansklas T+/H

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
    0 1 2 3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 vmbo
12 72 73 741 752
Toelatingsmogelijkheid tot 2 havo 12 88 903 923 943

1)

Mits beide onvoldoendes niet in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) vallen én 5,0 of hoger zijn.
Bij lager dan een 5,0 stroomt de leerling door naar de leerroute vmbo-kader.

2)

Als deze onvoldoendes in de kernvakken vallen zal de leerling doorstromen naar de leerroute vmbo-kader.

3)

Mits de onvoldoendes niet in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) vallen.

Normen kansklas H/V

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
    0 1 2 3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 havo
12 72 731 742 752
Toelatingsmogelijkheid tot 2 vwo 12 88 903 924 944
1) Als deze onvoldoende een kernvak (Nederlands, Engels of wiskunde) betreft, moet het cijfer minimaal een 5,0 zijn.
Bij lager dan een 5,0 stroomt de leerling door naar de leerroute vmbo-T+. 
2) Als deze onvoldoendes in de kernvakken vallen zal de leerling doorstromen naar de leerroute vmbo-T+.
3) Als deze onvoldoende een kernvak (Nederlands, Engels of wiskunde) betreft, moet het cijfer minimaal een 5,0 zijn.
Bovendien is er een positief advies voor toelating nodig van de meerderheid van de vakdocenten.
Bij lager dan een 5,0 voor een kernvak, stroomt de leerling door naar 2 HAVO.
4) Als deze onvoldoendes in de kernvakken vallen, zal de leerling doorstromen naar 2 HAVO.

 

Normen kansklas Nederlandstalig gymnasium

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 gymnasium, Nederlandstalig
14 102 1041 1062 1082
1) Als deze onvoldoende een kernvak (Nederlands, Engels of wiskunde) betreft, moet het cijfer minimaal een 5,0 zijn.
Bovendien is er een positief advies voor toelating nodig van de meerderheid van de vakdocenten.
Bij lager dan een 5,0 voor een kernvak, stroomt de leerling door naar 2 HAVO. 
2) Als deze onvoldoendes in de kernvakken vallen, zal de leerling doorstromen naar 2 HAVO.

Normen kansklas TTO

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 TTO
12 82 841 862 882

Normen kansklas TTO gymnasium

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 TTO gymnasium
14 95 971 992 1012
1) Doorstromen naar het tweede leerjaar van het tweetalig vwo of gymnasium is mogelijk mits maximaal één onvoldoende voor de kernvakken (minimaal 5,0). 
2) Bij TTO en 2 onvoldoendes of 1 onvoldoende lager dan een 5,0 in de kernvakken, zal de vergadering beslissen wat de vervolgroute is (Nederlandstalig vwo of naar havo).

Daarnaast de volgende eisen voor toelating tot TTO 2:
EIO moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed.
UoE bij de vakken ak-gs-wi-bi-en-te-ha-mu-lb-lo moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed.


Normen TTO-stroom

Tot de TTO-stroom worden alleen leerlingen toegelaten met een VWO-advies van de basisschool. Bij een afwijkend advies zal de toelatingscommissie overleggen met de basisschool en tot een uitspraak komen. Tegen de uitspraak van de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk. 

Op het einde van de derde klas ontvangen alleen die leerlingen een TTO juniorcertificaat die én aan de overgangsnorm voor 4 VWO voldoen én een voldoende hebben voor het vak Engels. Het TTO juniorcertificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (vierde leerjaar). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion. Alleen met een voldoende voor beide vakken wordt de leerling toegelaten tot de IB-opleiding in het vijfde en zesde leerjaar op het VWO. Bij goed resultaat ontvangt de leerling naast zijn normale Atheneum- of Gymnasiumdiploma het internationaal erkende IB-certificaat.

Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps