Overgangsnormen kansklassen

Algemeen

 - Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.
 - Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.
 - Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan. 

Bevordering kansklas eerste leerjaar 

Om toegelaten te worden tot een afdeling in het tweede leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoet men aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling. Bovendien er is een positief advies voor toelating nodig van de meerderheid van de vakdocenten. Dit advies is gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling, passend bij een kansrijke schoolcarrière.

Het aantal onvoldoendes bij de kernvakken zijn bepalend of een leerling over kan gaan of niet. Met kernvakken bedoelen we de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Normen kansklas T+/H

 

aantal vakken aantal onvoldoendes
    0 1 2 3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 vmbo
12 72 73 74 75
Toelatingsmogelijkheid tot 2 havo 12 88 90 92 94

 • Leerlingen die de vmbo/t-havo-kansklas volgen en drie onvoldoendes voor kernvakken hebben, moeten afstromen naar een vmbo-kader elders. 
 • Dit geldt ook voor leerlingen die twee onvoldoendes voor de kernvakken halen, waarvan er minimaal één lager is dan een 5,0; 
 • Leerlingen die twee onvoldoendes halen, beide een 5,0 of hoger, mogen wel doorstromen naar het tweede leerjaar op vmbo-t. 
 • Leerlingen die door willen stromen naar 2 havo, mogen geen onvoldoendes voor de kernvakken halen.

 • Normen kansklas H/V

   

  aantal vakken aantal onvoldoendes
      0 1 2 3
  Toelatingsmogelijkheid tot 2 havo
  12 72 73 74 75
  Toelatingsmogelijkheid tot 2 vwo 12 88 90 92 94

   

  • Leerlingen die de havo/vwo kansklas volgen, kunnen door naar havo bij maximaal één onvoldoende voor een kernvak (en dit cijfer moet minimaal een 5,0 zijn).
  • Leerlingen die doorstromen naar het vwo mogen maximaal één onvoldoende hebben in de kernvakken (minimaal een 5.0) en zullen in dat geval altijd besproken worden in de docentenvergadering. De teamleider zal het advies van de vakdocent en de vergadering meenemen en vervolgens een beslissing nemen, die bindend is.

   Normen kansklas Nederlandstalig gymnasium

   

  aantal vakken aantal onvoldoendes
       0  1  2  3
  Toelatingsmogelijkheid tot 2 gymnasium, Nederlandstalig
  14 102 1041 1062 1082
  • Als er een onvoldoende een kernvak (Nederlands, Engels of wiskunde) valt, moet het cijfer minimaal een 5,0 zijn.
   Bovendien is er een positief advies voor toelating nodig van de meerderheid van de vakdocenten. Bij lager dan een 5,0 voor een kernvak, stroomt de leerling door naar 2 HAVO. 

  Normen kansklas TTO

   

  aantal vakken aantal onvoldoendes
       0  1  2  3
  Toelatingsmogelijkheid tot 2 TTO
  12 82 841 862 882

  Leerlingen die de TTO-kansklas volgen, kunnen uitsluitend door naar het tweede leerjaar van het tweetalig vwo als ze maximaal een onvoldoende voor een van de kernvakken hebben gehaald, die niet lager is dan 5,0.

  Normen kansklas TTO gymnasium

   

  aantal vakken aantal onvoldoendes
       0  1  2  3
  Toelatingsmogelijkheid tot 2 TTO gymnasium
  14 95 971 992 1012
  1) Doorstromen naar het tweede leerjaar van het tweetalig vwo of gymnasium is mogelijk mits maximaal één onvoldoende voor de kernvakken (minimaal 5,0). 

  2) Bij TTO en 2 onvoldoendes of 1 onvoldoende lager dan een 5,0 in de kernvakken, zal de vergadering beslissen wat de vervolgroute is (Nederlandstalig vwo of naar havo).

  Daarnaast de volgende eisen voor toelating tot TTO 2:
  EIO moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed.
  UoE bij de vakken ak-gs-wi-bi-en-te-ha-mu-lb-lo moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed.


  Normen TTO-stroom

  Tot de TTO-stroom worden alleen leerlingen toegelaten met een VWO-advies van de basisschool. Bij een afwijkend advies zal de toelatingscommissie overleggen met de basisschool en tot een uitspraak komen. Tegen de uitspraak van de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk. 

  Op het einde van de derde klas ontvangen alleen die leerlingen een TTO juniorcertificaat die én aan de overgangsnorm voor 4 VWO voldoen én een voldoende hebben voor het vak Engels. Het TTO juniorcertificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (vierde leerjaar). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion. 

  Alleen met een voldoende voor beide vakken wordt de leerling toegelaten tot de IB-opleiding in het vijfde en zesde leerjaar op het VWO. Bij goed resultaat ontvangt de leerling naast zijn normale Atheneum- of Gymnasiumdiploma het internationaal erkende IB-certificaat.

  Contactgegevens

  Bob Boumanstraat 30-32
  6042 EH Roermond
  Telefoon: 0475 - 346666
  E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

  Social media
  website is gerealiseerd door CollegeWapps