Erasmus+ is een subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Studenten en docenten krijgen de mogelijkheid om binnen Europa, en deels ook daarbuiten, deel te nemen aan uitwisselingsprojecten. Op deze manier ontwikkelen ze vaardigheden en competenties die ze in de toekomst kunnen gebruiken. Deze uitwisselingsprojecten worden soms door onze docenten zelf geschreven, maar het kunnen ook bestaande projecten zijn waarvoor wordt ingeschreven. De leerlingen die deelnemen aan een Erasmus+ project reizen (onder begeleiding van docenten) in kleine groepen van ongeveer 5 tot 8 leerlingen naar een van de deelnemende landen. Elk project heeft een eigen thema dat centraal staat tijdens de uitwisselingen. Tijdens de projectbezoeken verblijven de leerlingen in gastgezinnen. Op dit moment nemen wij deel aan vier Erasmus+ projecten op onze school.

VMBO Stop climate change - Together Europe achieves more (2018-2020)

Dit project gaat over de negatieve effecten van klimaatsveranderingen en hoe we deze, door samen te werken, tegen kunnen gaan. Het project heeft als doel kennis te verwerven omtrent de klimaatsveranderingen, de gevolgen ervan onder ogen te zien en te kijken naar oplossingen waar we zelf invloed op hebben. Zodat we een steentje bij kunnen dragen aan de strijd tegen klimaatsverandering.

Meer info: Project Rules
Website Stop Climate Change

HAVO Face the challenge - Europe (2018-2020)

In dit project werken we samen met drie andere scholen uit Portugal, Zweden en Finland. Tijdens elk bezoek onderzoeken de leerlingen een "challenge". Deze "challenge" betreft altijd een onderwerp, dat in het bezochte land belangrijk is. In Zweden zullen de leerlingen gaan onderzoeken hoe de politieke betrokkenheid bij jongeren kan worden vergroot en wat er nodig is om jongeren te bewegen zich in te zetten voor non-profit organisaties. In Portugal zullen de leerlingenonderzoeken hoe de integratie van immigranten zo soepel mogelijk kan verlopen. In Roermond is het thema "Hoe maken we de stad aantrekkelijk voor jongeren". De leerlingen gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor jongeren in het Euregio-gebied en welke kansen dit gebied te bieden heeft. Het laatste bezoek zal aan Finland zijn en hier gaan de leerlingen plannen maken om het gebruik van plastic in de maatschappij te verminderen.

Meer info: Instagram: face.the.challenge.europe

VWO Global Schools, local tools (2018-2020)

Dit project is een samenwerking tussen scholen uit Bulgarije (Stara Zagora), Griekenland (Heraklion), Zweden (Sundsvall) en Nederland (Roermond). Tijdens de uitwisselingen werken de leerlingen in internationale groepen aan lokale onderwerpen, die ook voor de Europese Gemeenschap van belang zijn. De verschillende thema's zijn:

Bulgarije: Voedselethiek - voedselverspilling
Griekenland: Immigratie - het beheer van de integratie van vluchtelingen
Zweden: Milieu - vervuiling van de zee
Nederland: Sociale ongelijkheid - de kwaliteit van leven in een achtergestelde wijk

In de voorbereidingsfase zullen de leerlingen het thema van het land dat ze gaan bezoeken, onderzoeken in hun eigen land. Tijdens de uitwisseling worden deze bevindingen besproken en meegenomen in het onderzoek.

Meer info: Global Schools, local tools

TTO WEBS (2018-2020)

WEBS staat voor "Website for the Exchange of Bilingual Schools".

Het doel van het project is drieledig:

  • Het uitwisselen van best-practices van vier Europese scholen op het gebied van tweetalig onderwijs.
  • Het verbreden van de internationale en culturele competenties van leerlingen in een Europese setting, zoals samenwerken en -wonen met leerlingen uit een ander land.
  • Het verbeteren van communicatie- en ICT-vaardigheden door het maken van videoblogs en het schrijven van "pen pal letters" en nieuwsbrieven.

Meer info: WEBS

Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps