OVERGANGSNormen havo

 

Algemeen
   - Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.
   - Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.
   - Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan. 

  Normen 2 havo

   

  aantal vakken aantal onvoldoendes
       0  1  2  3*
  Toelatingsmogelijkheid tot 3 havo
  13 78 78 78 80


   

  * Bij 3 onvoldoendes en minimaal 80 punten beslist de vergadering.

  Normen 3 havo

   

  aantal vakken aantal onvoldoendes
       0  1  2  3
  Toelatingsmogelijkheid tot 4 havo
  14 84 86 88 90
  4 havo met positief advies 14   83 85 87

  Als een leerling is bevorderd naar havo 4, wordt beoordeeld of het gekozen vakkenpakket aan de slaag- zakregeling voldoet (inclusief de kernvakkenregeling). Daarbij worden enkel de vakken meegeteld waarin de leerling Centraal Examen moet afleggen. Voor het vak bedrijfseconomie telt het cijfer voor economie. Bij een onvoldoende in een gekozen vak bepaalt de docentenvergadering of de keuze voor dit vak en/of de profielkeuze doorgang kan vinden. 
  De slaag-zak regeling met betrekking tot de kernvakken en de profielvakken is:
  Een kandidaat is bevorderd als hij/zij bij de eindcijfers hoogstens één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Als het gaat om de overgang: bij een tweede 5 in deze drie vakken is een leerling een bespreekgeval. 
  Vervolgens geldt:
  Hij/zij is bevorderd bij alle eindcijfers 6 of hoger, of:
 • één 5 en de rest 6 of hoger, of:
 • één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0, of:
 • twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0.

 • Bijzondere normen:

  Voor bevordering naar het profiel Economie en Maatschappij geldt de volgende eis:

 • als wiskunde B wordt gekozen dan moet voor wiskunde het cijfer ten minste een 6,5 zijn of een positief advies van de vakdocent*.

 • Voor bevordering naar het profiel Natuur en Gezondheid gelden de volgende eisen:

  Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met aardrijkskunde en wiskunde A
 • ten minste een 6,5 voor het vak scheikunde of een positief advies van de vakdocent*.
 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

 • Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met aardrijkskunde en wiskunde B
 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.
 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

 • Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met natuurkunde en wiskunde B
 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.
 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

 • Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met natuurkunde en wiskunde A
 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.
 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

 • Voor bevordering naar het profiel Natuur en Techniek gelden de volgende aanvullende eisen:

 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.


 • * Hiervoor geldt uitsluitend  het advies dat gegeven wordt in de overgangsvergadering.

  Keuze vrije deel en extra vak:
   
  Keuze examenvak (vrije deel)
  Een leerling mag een vak kiezen met een positief advies en een voldoende beoordeling in het voorgaande leerjaar. Is dit niet het geval dan dient er een andere keuze gemaakt te worden. 
   Extra vak  Een leerling mag dit vak kiezen met een positief advies of beoordeling van ten minste 6,0 in het voorgaande leerjaar. Tevens geldt dat een extra vak enkel gekozen mag worden als het roostertechnisch niet tot bezwaren leidt. De beslissing hierover zal genomen worden door de teamleider van de ontvangende afdeling.

  Normen 4 havo

  Een leerling wordt bevorderd van 4 naar 5 havo als:

 • Alle afgeronde voortgangscijfers aan het einde van het schooljaar 6 of hoger zijn, of

 • er 1 x 5 is behaald en de overige vakken een 6 of hoger, of

 • er 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 moet zijn.

 • Tevens mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende, tenminste een 5 worden behaald. Voor beide andere vakken moet dan minimaal een eindcijfer 6 zijn behaald.

 • Bij de overgang van havo 4 naar havo 5 worden de vakken CKV, maatschappijleer en levensbeschouwing volgens de regels van het combinatiecijfer gemiddeld. De vakken worden op hele cijfers afgerond. Vervolgens worden deze cijfers gemiddeld in een combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer maakt als voortgangscijfer onderdeel uit van de bevorderingsnorm.

 • Het vak LO valt onder de voorwaardelijke vakken en moet met "goed" (g) of "voldoende" (v) beoordeeld zijn om in aanmerking te komen voor bevordering. Bij een "onvoldoende" (o) is de leerling een bespreekgeval. Het voortgangscijfer voor het vak LO telt niet mee in de bevorderingsnorm.

Normen 5 havo

Slaag-zak regeling

 • Een leerling is geslaagd als het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen minstens 5,50 is. Is dit niet het geval, dan is de kandidaat afgewezen (gezakt; ook bij 5,49!).
 • Vervolgens geldt dat een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij deze eindcijfers hoogstens één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Hij/zij is geslaagd bij alle eindcijfers 6 of hoger of:
  • één 5 en de rest 6 of hoger, of:
  • één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0, of:
  • geslaagd bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0.
  • Daarnaast moet er voldaan worden aan de voorwaarde dat lo beoordeeld is als voldoende of goed en de kandidaat dient deelgenomen te hebben aan de rekentoets. 

Contactgegevens

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond
Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media
website is gerealiseerd door CollegeWapps