Lessentabel Havo
 Vakken havo 2 havo 3 havo 4 havo 5
Nederlands 3 3 3 3
Frans 2 2 3 3
Duits 2,5 2 3 3
Engels 3 3 3 3
Geschiedenis 2 2 3 3
Maatschappijleer - - 1,5 0,5
Aardrijkskunde  2 2 3 3
Wiskunde 4 3 - -
Wiskunde A - - 3 3
Wiskunde B - - 3 4
Wiskunde D - - 3 2
Informatica - - 2 1
Natuurkunde 2 2 4 3
Scheikunde - 2 3 2,5
Biologie; 2 0,5 3 3
Economie - 2 3 4
Management & Organisatie - - 3 3
Tekenen 1 1 3 3
Handvaardigheid  2 1 3 3
Muziek 1 1 3 3
CKV - - 1 -
International skills - - 1 -
Levensbeschouwing 1 - 0,5 -
Lichamelijke opvoeding 3 2 2 2
Mentoraat 1 1 1 1


© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |