Eindexamen

Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het mbo of het hoger (beroeps)onderwijs. Leerlingen krijgen in de onderbouw een brede scholing. In de bovenbouw kiezen ze een vakkenpakket. Het eindexamen in het voortgezet onderwijs bestaat uit het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen aan het eind van het laatste schooljaar.

Schoolexamen

Scholen stellen zelf het schoolexamen op. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het examenjaar. Alle leerlingen van dezelfde onderwijssoort krijgen dezelfde examenvragen voor hun verplichte vakken en keuzevakken. Het ministerie van OCW stelt het centraal examen vast.De data voor de schoolexamens zijn niet landelijk vastgesteld. Scholen bepalen zelf wanneer ze bepaalde vakken toetsen. Het schoolexamen bestaat meestal uit 2 of meer toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

Centraal examen voortgezet onderwijs

Het centraal examen in schooljaar 2019 heeft 3 tijdvakken:

  • 1e tijdvak in mei (examen);
  • 2e tijdvak in juni (herkansing en inhalen);
  • 3e tijdvak in augustus (herkansing en inhalen).

Mijneindexamen.nl

Vanaf dit schooljaar worden eindexamenkandidaten door het CvTE geïnformeerd via mijneindexamen.nl. Deze mobiele website/web-app biedt op maat informatie aan over het centraal examen. Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te vinden. Mijneindexamen.nl is optimaal voor de smartphone, maar ook geschikt voor de laptop.

 

 

Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps