Decanaat

Tijdens hun schoolcarrière moeten de leerlingen belangrijke keuzes voor hun toekomst maken. De schooldecanen ondersteunen leerlingen en ouders bij het maken van deze keuzes. Op BC Broekhin zijn drie decanen werkzaam: voor het vmbo-t is dat dhr. R. Broecks, voor het havo mevr. I. van Pruissen en voor het vwo mevr. L. Dijkstra. 

De begeleiding bij het maken van al deze keuzes wordt in de eerste plaats uitgevoerd door de mentoren. Naast mentoren spelen ook de vakdocenten en andere medewerkers van school een rol. De decanen faciliteren en ondersteunen de mentoren. Daarnaast organiseren de decanen voorlichtingsavonden en klassikale- of groepsactiviteiten. Ook geven ze informatie en verzorgen ze, voor leerlingen en ouders, individuele begeleiding bij de profielkeuze en/of studie- en beroepskeuze.


vmbo

In het tweede en derde leerjaar van het vmbo wordt veel aandacht besteed aan de profielkeuze. Leerlingen kiezen hun profiel naar aanleiding van hun capaciteiten, vaardigheden en interesses. Ze worden hierbij ondersteund door de mentor, adviezen van de vakdocenten, voorlichting door de decaan, interessetesten maar zeker ook door de ouders.

In het vierde leerjaar staat het LOB-programma in het teken van studie- en beroepskeuze. Hiervoor doorlopen de leerlingen een individueel programma. Hierbij valt te denken aan activiteiten als open dagen, meeloopdagen, de mbo-infoavond en gesprekken. Verder vindt er een informatieavond plaats over studiefinanciering.

Leerlingen van het tweede tot en met het vierde leerjaar werken onder leiding van hun mentor met de online methode Qompas. Hierin zullen ze opdrachten, vragenlijsten en reflecties invullen die hun een beter beeld geven van hun eigen interesses en mogelijkheden. Dit digitale portfolio helpt hen in het keuze- en beroepsproces

havo en vwo

In de derde klassen wordt toegewerkt naar de profielkeuze. Deze keuze vraagt een intensieve begeleiding door de mentor. Tijdens mentorlessen wordt er in Qompas gewerkt en schoolbreed zullen activiteiten voor leerlingen en ouders worden georganiseerd zodat met hulp van de mentor, de vakdocenten en de decaan een weloverwogen profielkeuze kan worden gemaakt.

In de bovenbouw van het havo en vwo gaan de leerlingen nadenken over hun studie- en beroepskeuze.  De leerlingen werken onder begeleiding van hun mentor in Qompas. Hierin reflecteren ze op hun eigen interesses en mogelijkheden. Door het decanaat worden weer activiteiten en voorlichtingen georganiseerd. Daarnaast zullen leerlingen zich ook zelfstandig moeten oriënteren op hun vervolgstudie, door middel van bezoek aan open dagen, meeloopdagen en voorlichtingsavonden en eigen gekozen activiteiten.


Contactgegevens

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond
Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media
website is gerealiseerd door CollegeWapps