Decanaat

VMBO theoretische leerweg

In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen extra Loopbaan Oriëntatie Begeleidingslessen(LOB-lessen) van de mentor. Er zijn voorlichtingsmiddagen voor leerlingen en voorlichtingsavonden voor ouders omtrent de te kiezen sector met bijbehorende vakken voorde derde klas. Iedere vakdocent vertelt tijdens de les over zijn/haar vak en geeft de leerlingen advies. Individuele begeleiding wordt door de mentor en decaan gegeven.In het derde leerjaar wordt dezelfde weg gevolgd met betrekking tot de sectorkeuze en pakketsamenstelling voor de vierde klas.Alle leerlingen maken in het tweede en derde leerjaar een beroepsinteressetest. In het vierde leerjaar is er een gezamenlijke ouderavond die gericht is op de school- en beroepskeuze na het VMBO en een informatieavond over studiefinanciering.

HAVO

In de derde klassen van het HAVO is de begeleiding van de mentoren gericht op de profielkeuze. Leerlingen en hun ouders moeten weten welke combinatie van vakken een goede aansluiting geeft op het vervolgonderwijs na het HAVO. Tegelijkertijd moet bekeken worden of een bepaald profiel voor een leerling haalbaar is. Daarvoor doen alle leerlingen een aantal testen: een capaciteitentest en een interessetest. Ook worden adviezen van vakdocenten ingewonnen en hebben de mentoren verschillende gesprekken met de klas en met individuele leerlingen. Voor de ouders is er een gezamenlijke voorlichtingsavond.

VWO

Het voorgaande geldt ook voor de derde klas van het atheneum en gymnasium. Aan het einde van de derde klas kiezen de leerlingen een profiel. De keuze berust op capaciteit en voorkeuren van de leerlingen. Naast het rapport zijn daarbij de adviezen van de vakdocentenen de uitslagen van de testen van groot belang.

Algemeen

In de voor-eindexamenklassen HAVO en VWO wordt het inzicht in deze mogelijkheden verder uitgebreid en verdiept. De leerling moet weten wat hij met zijn profiel kan kiezen. In de examenklassen 4 VMBO, 5 HAVO en 6 VWO begeleiden de decanen de leerlingen bij het maken van een definitieve keuze. Daarnaast verstrekken de decanen inlichtingen over de leer prestaties van leerlingen aan vervolgopleidingen die daarom vragen. Ouders en leerlingen kunnen zich tot de decanen richten om inlichtingen te vragen over:

  • profielkeuze binnen het VMBO
  • profielkeuze binnen het HAVO, atheneum en gymnasium
  • studiefinanciering
  • vervolgopleidingen
  • veranderen van schooltype

Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps