Vacature oudergeleding

Kinderen brengen een groot gedeelte van hun tijd op school door. Het is een belangrijke fase in hun leven, waarin ze een enorme ontwikkeling door maken. Een goede samenwerking tussen de school en ouders van de leerlingen is daarbij onontbeerlijk. Op onze school hebben we een Ouderraad (OR) en een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders vertegenwoordigd zijn.

De Ouderraad (OR) van BC Broekhin is de spreekbuis van de ouders binnen de school. De OR bevordert de samenwerking tussen ouders en school. De ouderraad gaat regelmatig in gesprek met de directie, is kritisch en geeft gevraagd én ongevraagd advies.

De Medezeggenschapsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers uit drie geledingen: leerlingen, ouders en personeel. In de Medezeggenschapsraad (MR) heeft iedere geleding een formele stem in de besluitvorming.

Met ingang van dit schooljaar is er een zetel beschikbaar voor de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad.
Een lid van de Medezeggenschapsraad hoeft geen lid te zijn van de ouderraad. De Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar in de avonduren, waarvoor de deelnemers een kleine vergoeding ontvangen.

Wilt u mee meedenken én meepraten over onderwijs gerelateerd beleid? 
Meld u dan aan voor de Medezeggenschapsraad - geleding ouders en stuur voor 5 september een mail naar ouderraad@mdw.broekhin.nl

Marco van der Schoor en Roy van den Bergh, leden Medezeggenschapsraad

Media
  • medezeggenschap-icoon

Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps