Aanpassing rooster i.v.m. hitte

Geachte ouders/verzorgers,

Vanwege de extreme warmte hebben we als MT vanochtend besloten dat op dinsdag 27 augustus en op woensdag 28 augustus alle lessen vervallen na het vijfde uur. Alle leerlingen zijn dus uiterlijk om 13:00 uur in de gelegenheid om naar huis te fietsen en verkoeling te zoeken. 

We hadden dit graag eerder willen besluiten en communiceren, maar we wilden tot het uiterste voorkomen dat in de eerste lesweek lessen zouden uitvallen. Gezien de situatie in veel lokalen en op de sportvelden zijn we nu genoodzaakt dit besluit te nemen.

Enkele studieruimtes (waaronder de aula van het kleine gebouw) blijven 's middags beschikbaar voor leerlingen die vanwege vervoers- en/of andere huisafspraken niet eerder naar huis kunnen. 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega's van het MT,

Marc Demandt
Adjunct directeur BC Broekhin Roermond

Media
  • hittegolf

Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps