Welkom!
Bisschoppelijk College Broekhin is een katholieke school.

Het aanbieden van goed, betekenisvol onderwijs heeft onze prioriteit. Daarnaast willen wij bijdragen aan een brede, evenwichtige en positieve ontwikkeling van jongeren met aandacht voor normen en waarden. 

In onze snel veranderende samenleving willen wij onze leerlingen alle kansen en mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien, waar ook ter wereld. Om deze reden bieden wij extra taalprogramma's aan. Hierdoor wordt de internationale toegang tot een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt vergemakkelijkt.

Onze kansklasformule geeft ons de gelegenheid tijdens het eerste jaar een nieuwe leerling eerst te laten wennen én te leren kennen. Pas als wij een goed beeld hebben van de talenten en interesses van  leerlingen kunnen er goede keuzes gemaakt worden. Cijfers en toetsen zijn hierbij een middel en geen doel op zich. De ontwikkeling van onze leerling heeft te allen tijde onze prioriteit. Daarbij hoort maatwerk!

Jaarlijks organiseren wij een breed scala aan muzikale, sportieve en culturele activiteiten (zoals de Vastenactieshow en Unplugged, maar ook 'De Broekhindag'). Ook nemen we deel aan veel (internationale) projecten waarbij wij onze leerlingen leren samen te werken. Vaak in een ander land én in een andere taal.

Leerlingen en medewerkers brengen een aanzienlijk deel van hun tijd door op onze school. Behalve dat er hard gewerkt wordt, wordt er ook heel veel plezier gemaakt. 
Dit draagt bij aan de motivatie en aan het uiteindelijke resultaat. Daar zijn wij van overtuigd!

Agenda
21-2-2019
donderdag 21 februari 2019

22-2-2019
vrijdag 22 februari 2019

25-2-2019
maandag 25 februari 2019

1-3-2019
vrijdag 1 maart 2019

4-3-2019
maandag 4 maart 2019

alle artikelen


© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |