Welkom!
Bisschoppelijk College Broekhin is een katholieke school. Naast het aanbieden van inhoudelijk goed onderwijs is een van de doelen het overbrengen van die normen en waarden die belangrijk zijn voor een evenwichtige, positieve ontwikkeling van jongeren in de maatschappij.

BC Broekhin Roermond is een school met een aantal kenmerkende en onderscheidende eigenschappen: het vmbo-t-plus, de kansklassen, de vrijeschool, het tweetalig onderwijs (tto) en internationalisering (o.a. Delf, Goethe, Anglia en vele internationale uitwisselingen), de vooropleiding conservatorium (voco), de uitgebreide leerlingenzorg, de Broekhindag, het breed scala aan culturele activiteiten (o.a. Vastenactieshow en Unplugged) en een aantal andere projecten.

De leerling aan het woord



Zahra Aoujdadar is pas 16 jaar en kreeg van de basisschool het advies vmbo G/T. In het derde leerjaar maakte ze de overstap naar vmboT+ op BC Broekhin, voornamelijk omdat ze toen al wist dat ze hier ook haar havo diploma wilde halen. Op die manier kon ze al wat wennen op onze school en gemakkelijker overstappen. Inmiddels zit Zahra in het vierde jaar op de havo.

Zahra is erg blij met de begeleiding bij het maken van haar profiel- en sectorkeuze op onze school. Samen met haar decaan en mentor heeft ze haar vakkenpakket aangepast waardoor ze met haar havodiploma straks toegang heeft tot een opleiding in de zorg. Ze wil orthoptist of mondhygiëniste worden. Dit zijn beroepen met een goed arbeidsmarkt-perspectief én allebei beroepen waarin ze specifiek met één patiënt werkt. Zahra vindt het fijn om voor mensen te zorgen. Mooi toch!!


Agenda
21-11-2017
dinsdag 21 november 2017

8-12-2017
vrijdag 8 december 2017

15-12-2017
vrijdag 15 december 2017

16-12-2017
zaterdag 16 december 2017

alle artikelen



Broekhin nieuwsbrief

Jaargang 3:


Deel 1 - Oktober 2017





© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |